Dit boek is letterlijk niet van deze wereld. Download en lees het zelf!

De Raëliaanse Beweging

 FAQ #16

Wat betekent het Raëliaanse symbool en de swastika?
De ster van David stelt de oneinigheid in ruimte voor terwijl dat de swastika de oneindigheid in tijd voorstelt, d.w.z. dat er geen begin noch een einde is in tijd en dat alles cyclisch is. Ontdek de waarheid over dit ‘geluks’ symbool op ProSwastika.org.
  

 Category: De Boodschappen van de Elohim

 • Wie creërde de Elohim?
  Als we in God zouden geloven, zouden we ons afvragen wie God creërde. Als we in de Evolutie en de Oerknal zouden geloven, zouden we ons afvragen waar deze materie en energie vandaan komt die de oerknal hebben veroorzaakt.
  Voor de Elohim is dat ook zo – zij werden geschapen door mensen die uit de hemel kwamen die dus hun scheppers waren. Het is een oneindige levenscyclus. Op een dag zullen wetenschappers van de Aarde ook naar een andere planeet gaan en die bevolken.
 • Waarom hebben ze een ambassade nodig?
  Ze zijn geen indringers. Ze wensen te komen maar ze respecteren onze keuze om nee te zeggen. Het is aan ons om hen uit te nodigen en onze uitnodiging is een ambassade. Het is het minste wat we kunnen doen.
  Zonder de neutraliteit van een ambassade, vrij luchtruim en een officiële verwelkoming zou een onaangekondigde en ongewenste landing enorme politieke, economische en sociale repercussies hebben met verwoestende gevolgen wereldwijd. Ook willen ze geen regering, religie of ideologie onderschrijven anders dan die van de Raëliaanse Filosofie, door eerst een andere instelling te contacteren. Ze zullen daarom enkel komen wanneer we voor hen een ambassade bouwen. Zo groot is hun liefde en respect voor ons.
  Op basis van hun instructies heeft Raël de Raëliaanse Beweging opgericht, een internationale organisatie zonder winstoogmerk die iedereen bijeenbrengt die wil helpen. Dit is een volledig open organisatie die niet ontwikkeld is om te overtuigen, maar om te informeren. Degenen die willen helpen worden in staat gesteld zich aan te sluiten of weg te gaan wanneer ze maar willen. Geen enkel lid van de Raëliaanse Beweging, inclusief Raël, krijgt een salaris uitgekeerd.
 • Waarom laten ze zichzelf niet zien zodat we bewijs hebben voor de beweringen van Raël?
  Neem even de tijd om je dit scenario voor te stellen... De scheppers die verantwoordelijkheid claimen voor ons bestaan verschijnen plots op Aarde of in de lucht zodat iedereen er getuige van kan zijn. Beeld je in dat deze komst plaatsvindt op een buitenaards “ruimteschip”.
  Hoe zouden de mensen reageren als ze wezens zien die op hen gelijken, die uit “ruimteschepen” komen? Het is zeer waarschijnijk dat ze als indringers gezien zouden worden wat zou resulteren in een militaire wederwraak. Een bepaald niveau van begrip van beide kanten zou nodig zijn vooraleer dit vredevol zou kunnen verlopen.
  Raël heeft gezegd dat de Elohim geen “mirakels” zullen verrichten om ons proberen te overtuigen van hun rol in onze oorsprong zoals ze dat gedaan hebben in de tijd van Christus. Zelfs met fantastische gebeurtenissen die de krachten van de Elohim demonstreren, leidde de oppositie tegen de lessen van de filosofie naar de kruisiging van Christus. Deze “mirakels” werden niet als definitief bewijs gezien.
  Het is belangrijk om te realiseren dat de Elohim niet aanbeden willen worden, maar eerder geliefd door ons en van elkaar. Ze zouden graag willen dat we de waarheid volledig BEGRIJPEN in de hoop dat we van hen kunnen leren en op een dag bijdragen aan het immense lichaam van kennis dat bestaat in het universum waardoor iedereen een hoger bewustzijn kan verkrijgen.
  Dit is een zeer belangrijke tijd in de geschiedenis aangezien we genoeg technologische kennis hebben opgedaan om het mechanisme van ons bestaan volledig te kunnen begrijpen. Al hoewel de boodschappen eenvoudig uitgelegd zijn, voorzien ze al de nodige informatie die nodig is om de realiteit van onze origine te begrijpen alsook de turbulente staat waarin onze planeet nu verkeert en welke verschuiving in paradigma er moet plaatsvinden zodat we ons echte potentieel als mensheid kunnen bereiken.
  Wanneer en als deze tijd komt dan zullen de Elohim ons inderdaad bezoeken als genodigden op een planeet bevolkt met bewuste individuën die klaar zijn om hen te begroeten.
 • Hoe kunnen Raëlianen geloven in wat een man zegt?
  Alles wat Raël heeft geschreven in zijn boek wordt bevestigd en ondersteund door alle oude religieuze geschriften, legendes, tradities alsook de moderne wetenschap. Bewijs voor sporen van contacten tussen de mensheid en wezens van een andere planeet kunnen doorheen de geschiedenis worden gevonden op alle continenten. En als je alle wetenschappelijke ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij bekijkt, dan kun je opmerken dat dit alles 32 jaar geleden al is aangekondigd door Raël.
  De Raëliaanse filosofie is een filosofie van begrip en niet van geloof. Dit is de reden dat Raël zelf vraagt om niet blindelings in hem te geloven maar eerst je eigen onderzoek te doen en te zien of de puzzelstukjes voor jou passen.

  Zie onze Links pagina voor meer informatie.