Dit boek is letterlijk niet van deze wereld. Download en lees het zelf!

De Raëliaanse Beweging

FAQ

De Boodschappen van de Elohim

 • Wie creërde de Elohim?
  Als we in God zouden geloven, zouden we ons afvragen wie God creërde. Als we in de Evolutie en de Oerknal zouden geloven, zouden we ons afvragen waar deze materie en energie vandaan komt die de oerknal hebben veroorzaakt.
  Voor de Elohim is dat ook zo – zij werden geschapen door mensen die uit de hemel kwamen die dus hun scheppers waren. Het is een oneindige levenscyclus. Op een dag zullen wetenschappers van de Aarde ook naar een andere planeet gaan en die bevolken.
 • Waarom hebben ze een ambassade nodig?
  Ze zijn geen indringers. Ze wensen te komen maar ze respecteren onze keuze om nee te zeggen. Het is aan ons om hen uit te nodigen en onze uitnodiging is een ambassade. Het is het minste wat we kunnen doen.
  Zonder de neutraliteit van een ambassade, vrij luchtruim en een officiële verwelkoming zou een onaangekondigde en ongewenste landing enorme politieke, economische en sociale repercussies hebben met verwoestende gevolgen wereldwijd. Ook willen ze geen regering, religie of ideologie onderschrijven anders dan die van de Raëliaanse Filosofie, door eerst een andere instelling te contacteren. Ze zullen daarom enkel komen wanneer we voor hen een ambassade bouwen. Zo groot is hun liefde en respect voor ons.
  Op basis van hun instructies heeft Raël de Raëliaanse Beweging opgericht, een internationale organisatie zonder winstoogmerk die iedereen bijeenbrengt die wil helpen. Dit is een volledig open organisatie die niet ontwikkeld is om te overtuigen, maar om te informeren. Degenen die willen helpen worden in staat gesteld zich aan te sluiten of weg te gaan wanneer ze maar willen. Geen enkel lid van de Raëliaanse Beweging, inclusief Raël, krijgt een salaris uitgekeerd.
 • Waarom laten ze zichzelf niet zien zodat we bewijs hebben voor de beweringen van Raël?
  Neem even de tijd om je dit scenario voor te stellen... De scheppers die verantwoordelijkheid claimen voor ons bestaan verschijnen plots op Aarde of in de lucht zodat iedereen er getuige van kan zijn. Beeld je in dat deze komst plaatsvindt op een buitenaards “ruimteschip”.
  Hoe zouden de mensen reageren als ze wezens zien die op hen gelijken, die uit “ruimteschepen” komen? Het is zeer waarschijnijk dat ze als indringers gezien zouden worden wat zou resulteren in een militaire wederwraak. Een bepaald niveau van begrip van beide kanten zou nodig zijn vooraleer dit vredevol zou kunnen verlopen.
  Raël heeft gezegd dat de Elohim geen “mirakels” zullen verrichten om ons proberen te overtuigen van hun rol in onze oorsprong zoals ze dat gedaan hebben in de tijd van Christus. Zelfs met fantastische gebeurtenissen die de krachten van de Elohim demonstreren, leidde de oppositie tegen de lessen van de filosofie naar de kruisiging van Christus. Deze “mirakels” werden niet als definitief bewijs gezien.
  Het is belangrijk om te realiseren dat de Elohim niet aanbeden willen worden, maar eerder geliefd door ons en van elkaar. Ze zouden graag willen dat we de waarheid volledig BEGRIJPEN in de hoop dat we van hen kunnen leren en op een dag bijdragen aan het immense lichaam van kennis dat bestaat in het universum waardoor iedereen een hoger bewustzijn kan verkrijgen.
  Dit is een zeer belangrijke tijd in de geschiedenis aangezien we genoeg technologische kennis hebben opgedaan om het mechanisme van ons bestaan volledig te kunnen begrijpen. Al hoewel de boodschappen eenvoudig uitgelegd zijn, voorzien ze al de nodige informatie die nodig is om de realiteit van onze origine te begrijpen alsook de turbulente staat waarin onze planeet nu verkeert en welke verschuiving in paradigma er moet plaatsvinden zodat we ons echte potentieel als mensheid kunnen bereiken.
  Wanneer en als deze tijd komt dan zullen de Elohim ons inderdaad bezoeken als genodigden op een planeet bevolkt met bewuste individuën die klaar zijn om hen te begroeten.
 • Hoe kunnen Raëlianen geloven in wat een man zegt?
  Alles wat Raël heeft geschreven in zijn boek wordt bevestigd en ondersteund door alle oude religieuze geschriften, legendes, tradities alsook de moderne wetenschap. Bewijs voor sporen van contacten tussen de mensheid en wezens van een andere planeet kunnen doorheen de geschiedenis worden gevonden op alle continenten. En als je alle wetenschappelijke ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij bekijkt, dan kun je opmerken dat dit alles 32 jaar geleden al is aangekondigd door Raël.
  De Raëliaanse filosofie is een filosofie van begrip en niet van geloof. Dit is de reden dat Raël zelf vraagt om niet blindelings in hem te geloven maar eerst je eigen onderzoek te doen en te zien of de puzzelstukjes voor jou passen.

  Zie onze Links pagina voor meer informatie.

De Raëliaanse Beweging

 • Krijgt Raël een salaries uitbetaald van de Raëliaanse Beweging?
  Neen, de Raëliaanse Beweging is een organisatie zonder winstoogmerk die niemand een salaris uitbetaalt, waaronder Raël, zelfs geen secretaris. Alle leden zijn vrijwilligers die wat van hun vrije tijd afgeven.
  Om ervoor te zorgen dat geld van de Beweging NIET gebruikt wordt om Raël enig salaris uit te betalen, is er een aparte organisatie die de Raëliaanse Stichting noem. Raëlianen kunnen donaties aan deze Stichting geven als ze willen, maar het is niet verplicht.
 • Jullie aanvaarden donaties, waar gaat dat geld naartoe?
  Aangezien onze maatschappij nog altijd is gebaseerd op geld, is de Raëliaanse Beweging ook afhankelijk van donaties om haar activiteiten over heel de wereld te bekostigen. Donaties aan de Raëliaanse Beweging worden gebruikt voor twee hoofddoelen:
  1) het informeren van de mensheid over de Boodschappen gegeven aan Raël door de Elohim (d.m.v. flyers, posters, aanplakborden, lezingen, betalen voor deze website enz.)
  2) het bouwen van een ambassade voor de officiele verwelkoming van de Elohim. Geen enkel lid van de Raëliaanse Beweging ontvangt een salaris. We helpen allemaal op volledig vrijwillige basis. Dit geldt ook voor Raël, die zelf die geen cent ontvangt van de Raëliaanse Beweging. Een ieder die graag geld aan hem wil doneren kan dat doen via de Raëliaanse Stichting dat een geheel separate entiteit is, die hem toelaat zijn leven volledig aan zijn missie te wijden.
 • Wat maakt een Raëliaan verschillend van iemand die in God gelooft?
  Laat ons eerst de betekenis van het woord God bepalen. De “Random House Webster's College Dictionary” definieert het God als “De schepper en heerser van het Universum; een Opperwezen". Een Raëliaan gelooft noch in een Opperwezen, noch in iemand die verantwoordelijk is voor de creatie van het Universum en er over heerst. Daarom zijn we atheïsten. Dit brengt ons dan tot de vraag van het oneindige universum. Aangezien er geen begin of einde is in het oneindige zou het bestaan van een God of een Opperwezen voor dat er iets bestond onmogelijk zijn omdat je onmogelijk iets kunt maken van niets. We begrijpen wel dat er mensen zijn zoals ons, de Elohim, die een technologische voorsprong van 25000 jaar op ons hebben en verantwoordelijk zijn voor de komst naar onze planeet en er al het leven hebben geschapen zoals wij dat kennen. De Elohim legden Raël in 1973 uit dat ook zij werden geschapen door andere mensen die zelf ook werden geschapen door andere mensen en de cyclus eindigt nooit omdat we een continuüm zijn in een eeuwig durende keten. Er is geen begin in het universum, ook niet in ruimte of tijd. Aangezien ze onze scheppers zijn hebben we veel bewondering voor hen maar we aanbidden hen niet als Opperwezens. We houden van hen en bereiden ons voor voor hun komst rond het jaar 2035.
  In deze tijd begrijpen we dat ze dankzijn de wetenschap DNA konden manipuleren en van de inerte materie van deze planeet leven hebben geschapen. We beginnen nu hetzelfde te doen in onze eigen laboratoria. Wanneer we er in slagen leven te creëeren en het te implanteren in een andere wereld, zullen we dan zelf een God worden?
 • Beschouwen Raëlianen het Raëlianisme als een religie?
  In de etymologische zin wel. Het is duidelijk dat het woord religie doorheen de geschiedenis zo erg gebruikt, misbruikt en gekrenkt werd dat het niet verbazingwekkend is dat veel mensen nu afstand houden van alles wat met religie te maken heeft en er ook niets mee met te maken willen hebben. Tegelijkertijd hebben veel mensen een verkeerd beeld van wat religie echt betekent en ze zien het als een geloof in een godheid of een afgeleide daarvan. Het woord religie komt van het Latijnse woord religare wat ‘het creëeren van een link’ betekent. Het doet er eigenlijk niet toe of het nu een link tussen mensen is of tussen de Scheppers van de mensheid en hun creatie, of tussen mensen en de sterren, of tussen de Aarde en de Hemel etc. Het belangrijkse is de link te creëeren.
  Bovendien is het Raëlisme, zoals het Boeddhisme, een atheïstische religie wat wil zeggen dat Raëlianen niet in een god geloven omdat goden niet bestaan. Je hoeft enkel terug te gaan naar de originele Hebreeuwse Bijbel om te realiseren dat er Elohim staat geschreven (en niet God) wat meervoud is en letterlijk betekent ‘zij die uit de hemel kwamen’. Het is belangrijk om te begrijpen dat Raëlianen nog altijd het begrip aanvaarden dat er Scheppers zijn, die lang geleden in een fysieke vorm naar de Aarde kwamen (omdat ze mensen zijn zoals ons) en wetenschappelijk alle levensvormen hebben gemaakt. Dit is een groot contrast vergeleken met een immateriële, bovennatuurlijke en almachtige ‘god’ die alles creëerde (waaronder het universum) met een toverstok. Vandaag de dag, in het tijdperk van de wetenschap, kunnen we gemakkelijk begrijpen welke van de twee de meest logische is, als we eerlijk zijn en ons intellect gebruiken. Tenslotte is het ook heel belangrijk om te begrijpen dat hoewel Raëlianen niet in God geloven, ze nog altijd de grote Profeten van weleer erkennen zoals Jezus, Mozes, Boeddha etc... Zij waren allen Boodschappers die op verschillende tijdstippen doorheen de geschiedenis zijn gezonden door onze Scheppers, de Elohim, om de mensheid te leiden naar het pad der wijsheid. Wanneer de mensheid klaar is om hen te verwelkomen met de liefde en respect die ze verdienen dan zullen de profeten terugkeren naar de ambassade die we gebouwd zullen hebben in het gezelschap van de Elohim.
 • Hoe heeft deze Filosofie je leven veranderd of verbeterd?
  Dit is zo’n belangrijke vraag. Ik ben zeer blij om mijn 21-jarige reis met julle te delen sinds de eerste keer dat ik het boek Intelligent Design van Raël heb gelezen. Ik kan alles in één woord samenvatten: “GELUK”. Ik had nooit gedacht dat ik een leven kon ervaren vol vreugde en puur geluk. Toen ik begreep dat er geen “almachtige God” bestaat, een wezen dat ik nooit waardig zou zijn, maar mensen zoals ik die verantwoordelijk waren voor de creatie van al het leven, is mijn leven veranderd. Elke dag is een ontdekkingsreis geweest. Het is een ontdekking van de belangrijkste persoon, IKZELF. Heel mijn leven was een opeenvolging van het volgen van regels, die van de kerk, mijn familie, mijn school en de maatschappij. Ik kon deze regels heel goed gehoorzamen, maar ik was niet tevreden van binnen. Er ging altijd een strijd in me om en dit conflict vernietigde de onschuld van mijn leven. Nu kan ik eerlijk zeggen dat ik niet meer in angst leef of me schuldig voel. Mijn leven is van mij en ik ben verantwoordelijk voor elke actie en beslissing die ik onderneem. Er is geen God of een duivel die ik kan beschuldigen. Alleen mezelf. Ik begrijp nu dat niemand mijn geluk kan wegnemen zonder mijn toestemming. Ik heb geleerd, door vele seminars van Raël wereldwijd bij te wonen, dat ik de kapitein van het schip ben en niet alleen de kapitein maar ik ben het schip en het water eronder. Elke dag creëer ik mijn leven.
  En het belangrijkste is dat ik geleerd heb dat het geven van liefde mijn leven verbetert en van diegene die ik ontmoet. Deze filosofie heeft me de belangrijkste schat gegeven en die schat is mijn leven. Het leven is een reis voor iedereen. Hoe wil jij het jouwe ervaren? (Donna)
 • Houden jullie bijeenkomsten? Kan ik die bijwonen?
  Ja, iedereen is welkom om onze informele Raëliaanse bijeenkomsten bij te wonen. Om bijeenkomsten te vinden in je buurt, kies een nationale site van het drop-down menu rechts boven.

 • Ik lees in de kranten dat jullie orgieën organiseren. Is dat waar?
  Neen. De Raëliaanse Beweging organiseert geen orgieën en dergelijke op haar bijeenkomsten of seminars. Spijtig genoeg zegt/schrijft de media bijna alles om hun verhalen te kunnen verkopen. Religieuze minderheden zijn al te vaak het doel van deze valse geruchten.
 • Waar is Eve, de gekloonde baby?
  De Raëliaanse Beweging is een organisatie die volledig los staat van Clonaid. Clonaid is de naam van een project (niet een bedrijf) en wordt geleid door een Raëliaans lid Dr. Brigitte Boisselier. Noch Raël, noch de Raëliaanse Beweging sponsoren Clonaid. Naast de morele steun die Clonaid krijgt voor het ontwikkelen van kloontechnologieën, is er geen enkele link met het bedrijf. Voor meer details ga naar clonaid.com.
 • Is de Raëliaanse Beweging een sekte?
  Allereerste moeten we de betekenis van het woord sekte definiëren. Het woord sekte heeft geen goede en slechte betekenis. De Webster dictionary definieert een sekte als een systeem van religieuze geloven en rituelen, alsook zijn leden. Gebaseerd op deze eenvoudige definitie, kan elke kerk geclassificeerd worden als een sekte. Er wordt ook een andere definitie gegeven in Websters dictionairy die dichter aanleunt bij het gebruik van het woord aangezien het wordt aangewend door theologen sociologen: een religie dat beschouwd wordt als twijfelachtig of niet echt orthodox, en alsook zijn leden. Een andere definitie van het woord sekte is: een grote toewijding aan een persoon, idee of zaak. In deze zin van het woord is het antwoord ja. Het is dankzij het woord sekte dat we het woord cultuur hebben. De Katholieke Kerk is een andere succesvolle sekte.
 • Wat betekent het Raëliaanse symbool en de swastika?
  De ster van David stelt de oneinigheid in ruimte voor terwijl dat de swastika de oneindigheid in tijd voorstelt, d.w.z. dat er geen begin noch een einde is in tijd en dat alles cyclisch is. Ontdek de waarheid over dit ‘geluks’ symbool op ProSwastika.org.
 • Wat is de Raëliaanse visie op Pedofilie?
  Zelfs wanneer we voor de seksuele vrijheid zijn tussen instemmende volwassenen, ben je als pedofiel zeker niet welkom in de Raëliaanse Beweging. Pedofilie is een mentale ziekte en onze positie hieromtrend is tegengesteld aan de politiek van de Katholieke Kerk die pedofiele priesters heeft verborgen (zie nopedo.org) en hen van parochie naar parochie heeft verhuist waardoor ze nog meer slachtoffers hebben kunnen maken door hun wansmakelijke gedrag. Door het strikte beleid van de Raëliaanse beweging wordt niet alleen elk lid verbannen dat verdacht is van pedofilie of seks met minderjarigen, maar ook aan de politie overgedragen. Sommigen werden door onze filosofie aangetrokken door lasterlijke artikels in Franstalige kranten en nieuwsbladen die zeggen dat onze filosofie voor seksuele vrijheid is en dus ook voor pedofilie. De realiteit is volledig anders. Wanneer individuën een bevredigend seksleven hebben, dan denken ze zelfs niet aan het opleggen van hun seksualiteit aan kinderen, niet zoals Katholieke Priesters die dat spijtig genoeg wel doen door hun gebrek aan seksualiteit. Sommige artikelen verwijzen zelfs naar de Raëliaanse orde van engelen, een congregatie van vrouwen die hun vrouwelijkheid willen ontwikkelen en die een eed kunnen afleggen, als ze dat willen, om hun seksualiteit enkel te wijden aan onze Scheppers en hun Profeten. Ze dragen dan een roze veer rond hun nek dragen om openlijk hun wens te laten zien dat ze geen seks willen. Deze vrouwen kiezen dit uit vrije wel, zoals de Katholieke nonnen dat doen. Dit maakt tevens deel uit van de vrije seksualiteit die wij betuigen: het recht om ook nee te zeggen tegen seks. In deze organisatie moeten de minderjarige engelen ook duidelijk aangeven dat ze minderjarig zijn door een zwarte pluim rond hun nek te dragen om er zo voor te zorgen dat geen enkele volwassen Raëliaan hen benadert voor seksuele avances. Sommige van deze minderjarige engelen kiezen er voor om helemaal geen seks te hebben en weigeren dus ook seks met potentiële minderjarige partners (iets wat de meeste jonge meisjes wel ervaren gedurende hun tienerjaren). Ze zouden in dit geval een roze veer dragen. Sommige kranten hebben deze prachtige belissing van de minderjarigen om hun seksualiteit te bewaren voor onze Scheppers beschouwd als een indicatie van pedofilie wat volledig belachelijk is.
  Het is heel duidelijk dat in de Raëliaane Filosofie pedofilie een teken is van mentale ziekte en nooit zal worden toegestaan binnen de organisatie. Elk lid, wat zijn/haar niveau ook is, die schuldig wordt bevonden van een dergelijk gedrag zal direct verbannen worden en overgeleverd aan de wettelijke authoriteit.
 • Hoe kan ik Raëliaan worden?
  Een Raëliaan is iemand die publiekelijk de Elohim erkent als de scheppers van de mensheid door deel te nemen aan een gedemystificeerde Raëliaanse doopceremonie. Elk jaar zijn er vier mogelijkheden om dit te doen tijdens de officiële Raëliaanse feestdagen: de eerste Zondag van april, 6 augustus, 7 oktober en 13 december. De doopceremonie vindt wereldwijd in de namiddag plaats om 15.00 uur locale tijd.
  Actieve leden zijn Raëlianen die een bijdrage leveren aan de doelen van de organisatie en helpen om deze wereld te veranderen en voor te bereiden voor de belangrijkste gebeurtenis van de geschiedenis: de terugkeer van de Elohim.
  Voor meer informatie over hoe je Raëliaan kunt worden en/of actief lid te worden van de Raëliaanse Beweging kun je de Raëliaanse Beweging van je land contacteren (kies een nationale site van het drop-down menu rechts boven).
 • Wie zijn de Eregidsen en wat betekent het?
  De Raëliaanse Beweging telt meer dan 50 Eregidsen – mannen en vrouwen die niet Raëliaan zijn maar die, zoals Raëlianen, hun leven wijden aan het veranderen van de wereld door het verminderen van geweld, het afkeuren van onrechtvaardigheid en manipulaties van de regering, het elimineren van aan god gerelateerde taboes en het promoten van de Rechten van Mens. Een volledige lijst van Eregidsen kan je hier terug vinden:

  http://raelianews.org/honorary-guides